a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Cabinet Mihaela Sava
Toate drepturile rezervate.

9:00 - 20:00

Luni - Sambata

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

iccj Tag

Inalta Curte a decis: profesorul preuniversitar e functionar public in sensul legii penale

jurisprudenta

Prin Decizia nr. 8 din 15 martie 2017, Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, a statuat că profesorul din  „profesorul din învăţământul preuniversitar de stat are calitatea de funcţionar public în accepţiunea dispoziţiilor art. 175 alin. (1) lit. b) teza a II- a din Codul penal.” Decizia este obligatorie de la data publicării ei în Monitorul Oficial, partea I. Ca urmare a acestei decizii, profesorul poate fi subiect activ calificat al oricărei infracțiuni ce privește funcționarii publici. De asemenea, profesorul poate fi si subiect pasiv al infractiunii de ultraj. Prin urmare, cel care savarseste...

Citeste mai departe

ICCJ. Reabilitarea nu poate constitui un temei pentru respingerea cererii de revizuire, în situția în care CEDO a constatat o încălcare a drepturilor fundamentale

jurisprudenta

Înalta Curte a stabilit, prin decizia nr. 179 din 11 februarie 2016 că „în raport cu dispoziţiile art. 465 alin. (1) C. proc. pen., hotărârea definitivă de condamnare pronunţată într-o cauză în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a drepturilor sau a libertăţilor fundamentale poate fi supusă revizuirii, cu condiţia ca vreuna dintre consecinţele grave ale încălcării Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale să continue să se producă. În cazul în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat încălcarea art. 6 paragraf 1 din Convenţie, stabilind că hotărârea definitivă de condamnare a fost pronunţată...

Citeste mai departe

ÎCCJ. Expropriere. Utilitate publică. Lipsa prejudiciului cert. Despagubiri.

jurisprudenta

Înalta Curte a stabilit, prin Decizia nr. 1111 din 18 mai 2016 că „Este adevărat că declaraţia de utilitate publică poate, de principiu, reprezenta o ingerinţă în dreptul de proprietate în condiţiile în care nu este urmată, într-un termen rezonabil, de exproprierea propriu-zisă, însă premisa constatării unei astfel de ingerinţe este aceea că afectarea dreptului de proprietate, în orice modalitate, nu neapărat prin pierderea efectivă a posesiei bunului, nu se prezumă ci trebuie dovedită. În concret, trebuie dovedit că inacţiunea autorităţii administrative în perioada ce a urmat declaraţiei de utilitate publică, a produs un prejudiciu titularului dreptului de proprietate. Cum...

Citeste mai departe

Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. Renunţarea la aplicarea pedepsei.

jurisprudenta

Înalta Curte de Casație și justiție a statuat, prin Decizia nr. 481 din 21 decembrie 2015,  că „În cazul infracţiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice prevăzută în art. 337 C. pen., judecată conform procedurii privind recunoaşterea învinuirii, instanţa poate dispune renunţarea la aplicarea pedepsei, în ipoteza în care constată că săvârşirea infracţiunii constituie un act de conduită izolat, comis de o persoană tânără, care exercită o profesie şi a cărei conduită anterioară demonstrează că este bine integrată în familie şi în societate, iar în cauză nu sunt incidente dispoziţiile art. 80 alin. (2) C. pen....

Citeste mai departe

Contract de credit. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a unor clauze contractuale. Condiţii de admisibilitate din perspectiva noţiunii de „consumator”

cabinet de avocat

Înalta Curte de Casație și Justiție a statuat, prin Decizia nr. 441 din 2 martie 2016 că„Potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 193/2000, prin consumator se înţelege orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care, în temeiul unui contract care intră sub incidenţa prezentei legi, acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale sau liberale. O persoană fizică ce a încheiat cu o bancă mai multe contracte de credit în scopul refinanţării altor credite dobândite de la o altă bancă şi al obţinerii de împrumuturi în vederea dobândirii de imobile...

Citeste mai departe